Znaleziono szczątki najstarszego Europejczyka

Hiszpanie odkryli szczątki należące do najstarszego hominida, który mieszkał na ziemiach europejskich ponad milion lat temu. Odkrycie przesuwa datę zasiedlenia naszego kontynentu o 300-400 tys. lat wstecz.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5058678.html,Wp.pl WiadomoÅci: Nauka

Leave a Reply