List Motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem o wymowie formalnej. Powinien być napisany jednolitą czcionką typu szeryfowego (Times, Book Antiqua lub pokrewne). Nie powinien przekraczać 3/4 strony A4, a zamieszczone w nim informacje powinny być wyróżnione akapitami i odpowiednimi odstępami. List motywacyjny adresujemy do konkretnej osoby lub instytucji, raczej nie stosujemy formy wypowiedzi opartej o wstęp, rozwinięcie i zakończenie, lecz 5-7 krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów oraz opatrujemy zwrotem grzecznościowym i podpisem Kariera.

Nagłówek

W nagłówku umieszczamy miejsce i datę (np. Wrocław, 12 stycznia 2007), adresata i autora listu, a także podpis nadawcy i podpis adresata

Wstęp

Powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby (Jestem tegorocznym absolwentem ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego…) oraz powód, dla którego list został napisany (W związku z zamieszczonym przez Państwa ogłoszeniem, chciałbym podjąć współpracę z… w charakterze…).

Rozwinięcie

W tej części motywujemy swoją chęć podjęcia pracy na określonym stanowisku (Praca w Państwa firmie pozwoli mi…), oraz przedstawiamy swoje kompetencje i kwalifikacje dotyczące stanowiska. List motywacyjny jest swoistą formą reklamy i autopromocji, należy jednak unikać przesady i “przekolorowania” swojej osoby. Należy skupić się przede wszystkim na wymaganiach pracodawcy, unikając przedstawiania swoich oczekiwań w stosunku do przedstawionej oferty.

Zakończenie

Powinno krótko podsumować wcześniejszą treść listu (Liczę na to, że podane przeze mnie informacje…), należy również wyrazić gotowość do bezpośredniego spotkania (Z przyjemnością spotkam się z Państwem…).

Podstawowe zasady

* Każdorazowo należy starać się dostosować treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Jeśli aplikujemy na określone stanowisko pracy, list motywacyjny powinien odpowiadać na zapotrzebowanie wyrażone przez pracodawcę w wymaganiach zawartych w ogłoszeniu o pracę.
* Nie powiela się informacji, które można odnaleźć w CV, z zastrzeżeniem rozwinięcia informacji szczególnie istotnych dla pracodawcy (na przykład określonych w ogłoszeniu o pracę szczególnych kwalifikacji poszukiwanego pracownika).
* Należy zwracać uwagę na szczegóły. Kariera Przeczytanie własnego listu przed jego wysłaniem pozwoli uniknąć wielu błędów wynikających z kopiowania fragmentów tekstów, literówek, nieścisłości itp. Dobrym pomysłem jest również poproszenie o uwagi osoby trzeciej.
* Jeśli list motywacyjny jest wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail, należy również zadbać o odpowiednią formę samej wiadomości, która w tym wypadku odgrywa rolę uzupełniającą wobec listu motywacyjnego. Należy pamiętać o tym, że zanim pracodawca odczyta załączniki, przeczyta treść wiadomości e-mail.

Leave a Reply