Polacy mówią po niemiecku lepiej niż Niemcy?

Michał Borek, uczeń wrocławskiego XIV Liceum
Ogólnokształcącego wygrał w Poznaniu 31.
Olimpiadę Języka Niemieckiego. Jurorzy podkreślali bardzo wysoki
poziom współzawodnictwa. Większość tych młodych ludzi mówi lepiej po niemiecku niż
niejeden Niemiec - chwalił uczestników konkursu przewodniczący
Komitetu Głównego Olimpiady, Włodzimierz Bialik.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9827645,wiadomosc.html,Wp.pl WiadomoÅci: Nauka

Leave a Reply