Co Polska może zaoferować światu?

Jaka ma być Polska? Jak nią zarządzać? Jak stworzyć regiony z krwi i kości? Jak zlikwidować bariery między społeczeństwem a elitami? – m.in. na takie pytania szukali odpowiedzi uczestnicy III Kongresu Obywatelskiego. O tym, jak zmodernizować Polskę debatowali przedstawiciele środowisk biznesu, kultury, samorządów, nauki, mediów, sektora pozarządowego, osoby wywodzące się z rożnych pokoleń, mieszkańcy miast i wsi.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9965263,felieton.html,Nauka: WiadomoÅci - Wirtualna Polska

Leave a Reply