“Zapomnijmy o historii narodowej, zatraćmy tożsamość”

KorzystajÄ…c z proniemieckiej koniunktury
wśród obecnych polskich elit politycznych, zainaugurowano
powstanie polsko-niemieckiego podręcznika. Polscy podatnicy staną
się współfinansującymi projekt, który najprawdopodobniej
przedstawi dzieje obydwu narodów w sposób relatywistyczny, a co za
tym idzie, podetnie korzenie Narodu Polskiego – ocenia “Nasz
Dziennik”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9967059,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Leave a Reply