Izba Gmin zgodziła się na tworzenie embrionów-hybryd

Brytyjska Izba Gmin zgodziła się na tworzenie w celach naukowych tak zwanych embrionów-hybryd, w których ludzkie i zwierzęce DNA są wymieszane – co według niektórych naukowców ułatwi leczenie różnych chorób, zaś zdaniem oponentów jest sprzeczne z naturą.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,wid,9970573,felieton.html,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska

Leave a Reply