Archive for May 20th, 2008

Erika Steinbach bez zgody wykorzystała polskie materiały

Erika Steinbach wykorzystaÅ‚a w swojej wystawie pt. “Wymuszone drogi” materiaÅ‚y z Polski, na których eksponowanie nie wydaÅ‚o zgody Muzeum Historyczne Warszawy – donosi “Nasz Dziennik”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975030,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Kamiński pokieruje kampanią prezydencką Kaczyńskiego

Minister w Kancelarii Prezydenta MichaÅ‚ KamiÅ„ski bÄ™dzie kierowaÅ‚ prezydenckÄ… kampaniÄ… Lecha KaczyÅ„skiego, mimo że najprawdopodobniej dostanie siÄ™ do Parlamentu Europejskiego – informuje “Gazeta Wyborcza”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975050,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Czy ktoÅ› siÄ™ upomni o ekstradycjÄ™ nazistowskiego oprawcy?

Z Ameryki może zostać deportowany jeden z najstraszniejszych żyjÄ…cych nazistowskich oprawców Iwan Demianiuk. Czy Polska zażąda jego wydania? – pyta “Gazeta Wyborcza”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975074,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Wałęsa dla WP: największe tajemnice i sensacje są puste

Nie bÄ™dÄ™ siÄ™ powtarzać i znów komentować rzekomych sensacji zapowiadanych przez IPN. Już sporo byÅ‚o na ten temat. PowtórzÄ™ tylko jedno: żądam od IPN dwóch otwartych konferencji prasowych na ten temat z udziaÅ‚em moim i autorów. UdowodniÄ™ im i caÅ‚emu Å›wiatu, że ta ich „wielka” tajemnica jest pusta, a książka skoÅ„czy swój ekscytujÄ…cy żywot w dniu ukazania siÄ™ na rynku. DziÅ› wolÄ™ inne tematy, dlatego wiÄ™cej bÄ™dzie na temat solidarnoÅ›ci na Å›wiecie i jej braku. W dniu Å›wiatowego Dnia SolidarnoÅ›ci z KubÄ….

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9975082,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Kamiński będzie kierował kampanią prezydencką

Minister w Kancelarii Prezydenta MichaÅ‚ KamiÅ„ski bÄ™dzie kierowaÅ‚ prezydenckÄ… kampaniÄ… Lecha KaczyÅ„skiego, mimo że najprawdopodobniej dostanie siÄ™ do Parlamentu Europejskiego – informuje “Gazeta Wyborcza”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975050,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Premier Tusk przedstawi “Å›wieżą specustawÄ™ o drogach”

Na półrocze premier Donald Tusk ruszy z nowym otwarciem, by udowodnić, że rzÄ…d pracuje. Sposoby rzÄ…du na poprawÄ™ wizerunku to m.in. specustawa o drogach, reforma samorzÄ…dowa i robocze spotkania z dziennikarzami – informuje “Dziennik”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975060,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Wschodnie Partnerstwo – dobrze rokujÄ…ca inicjatywa Tuska

“Gazeta Wyborcza” pisze o pierwszej, poważnej i rokujÄ…cej inicjatywie Polski w Europie od czasu wejÅ›cia do Unii. Wschodnie Partnerstwo (Eastern Partnership) – tak wedÅ‚ug informacji “Gazety Wyborczej” bÄ™dzie nazywaÅ‚a siÄ™ inicjatywa, którÄ… polski premier przedstawi za miesiÄ…c na szczycie w Brukseli.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975064,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Polska chce utworzenia nowego stanowiska w UE

Polska chce utworzenia nowego stanowiska w Unii Europejskiej: zastÄ™pcy ministra spraw zagranicznych UE do spraw bezpieczeÅ„stwa energetycznego – donosi “Dziennik”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975065,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Muzeum Powstania Warszawskiego – najlepsze z najlepszych

“Å»ycie Warszawy” pisze, że deweloperzy okrzyknÄ™li Muzeum Powstania Warszawskiego najlepszym w Europie Åšrodkowo-Wschodniej. Instytucja zostaÅ‚a doceniona za projekt rewitalizacji zabytkowego budynku.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975071,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Fundacja Kwaśniewskiego zrobiła remont za.. 725 tys. zł!

Fundacja Aleksandra KwaÅ›niewskiego Amicus Europae w ciÄ…gu trzech lat otrzymaÅ‚a milion dolarów od ukraiÅ„skiego oligarchy Wiktora PiÅ„czuka. Z tego 725 tys. zÅ‚ poszÅ‚o na remont siedziby fundacji – donosi “Rzeczpospolita”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,8131,wid,9975024,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska