Archive for the 'Tylko w WP: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska' Category

Wałęsa dla WP: największe tajemnice i sensacje są puste

Nie bÄ™dÄ™ siÄ™ powtarzać i znów komentować rzekomych sensacji zapowiadanych przez IPN. Już sporo byÅ‚o na ten temat. PowtórzÄ™ tylko jedno: żądam od IPN dwóch otwartych konferencji prasowych na ten temat z udziaÅ‚em moim i autorów. UdowodniÄ™ im i caÅ‚emu Å›wiatu, że ta ich „wielka” tajemnica jest pusta, a książka skoÅ„czy swój ekscytujÄ…cy żywot w dniu ukazania siÄ™ na rynku. DziÅ› wolÄ™ inne tematy, dlatego wiÄ™cej bÄ™dzie na temat solidarnoÅ›ci na Å›wiecie i jej braku. W dniu Å›wiatowego Dnia SolidarnoÅ›ci z KubÄ….

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9975082,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

“Ujawnione listy mogÄ… zmienić bieg sprawy seksafery”

“I co, podobaÅ‚a Ci siÄ™ kara? ZakÅ‚adam, że spodobaÅ‚a Ci siÄ™ kara. Może chcesz jeszcze? Powiedz kiedy, a speÅ‚niÄ™ twoje najskrytsze sadomasochistyczne marzenia…” – takie liÅ›ciki wedÅ‚ug Wandy ŁyżwiÅ„skiej miaÅ‚a pisać do jej męża Aneta Krawczyk. Jak twierdzi żona eksparlamentarzysty, Krawczyk wywoÅ‚aÅ‚a seksaferÄ™, żeby zemÅ›cić siÄ™ na ŁyżwiÅ„skim za to, że odrzuciÅ‚ jej uczucia. JeÅ›li listy okażą siÄ™ autentyczne, zmieniÄ… zasadniczo bieg spraw w tym procesie – mówi Wirtualnej Polsce wybitny karnista prof. Marian Filar.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9973158,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

“Bardziej sympatyczne gÄ™by w obecnym rzÄ…dzie”

W zeszłym tygodniu jak grom z nieba jasnego gruchnęła wiadomość, że nasz pierwszy minister przyznał się do palenia trawy w młodości. I nie chodzi bynajmniej o wypalanie trawy na łąkach co jest dużo bardziej niebezpieczne, bowiem powoduje pożary i kolizje samochodowe -ale o korzystanie z dobrodziejstw tzw. blantów, jointów czy jak tam je zwą. Nie wiem po co nie pytany o tym gada, ale pewno dostał jakiś przeciek czyli cynk, że mu to zaraz ktoś wyciągnie i postanowił uprzedzić uderzenie. Tumult się zrobił natychmiast okropny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9970593,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Tusk leniwiec

To półrocze to dużo zÅ‚amanych obietnic i caÅ‚a lawina pustosÅ‚owia – tak pierwsze sześć miesiÄ™cy rzÄ…du podsumowali posÅ‚owie PiS Beata Kempa i Maks Kraczkowski. PosÅ‚owie zarzucili premierowi lenistwo i stwierdzili, że pół roku dziaÅ‚ania rzÄ…du to “nieustajÄ…ca kampania prezydencka”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9971874,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Anna Nova szykuje nowÄ… “eMigracjÄ™”

Anna Walewska – wokalistka zespoÅ‚u Anna Nova. Obdarzona charakterystycznie niskim, zmysÅ‚owym gÅ‚osem, który tworzy niepowtarzalny klimat, zyskujÄ…c zawsze gorÄ…ce przyjÄ™cie przez publiczność. Dotychczas muzyka zespoÅ‚u Anna Nova oscylowaÅ‚a wokół jazzu, jednak obecnie zespół poszerzyÅ‚ swojÄ… twórczość muzycznÄ…, Å‚Ä…czÄ…c jazz z muzykÄ… alternatywnÄ…, filmowÄ… i przede wszystkim elektronicznÄ…. Obecnie pracuje z nowym skÅ‚adem (Maciej Muraszko – muzyk, perkusista, kompozytor, autor muzyki filmowej “Bezmiar SprawiedliwoÅ›ci” i Grzegorz Stasiuk – muzyk, pianista, aranżer, kompozytor) nad autorskÄ…, polsko-niemieckÄ… pÅ‚ytÄ… pt. “eMIGRACJA”. TytuÅ‚ pÅ‚yty i teksty Elżbiety Madreiter, Polki mieszkajÄ…cej w Austrii, temat bliski wokalistce i autorce tekstów.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9966326,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Premier wybrał skręta, większość Polaków wybiera wódkę

W zeszłym tygodniu jak grom z nieba jasnego gruchnęła wiadomość, że nasz pierwszy minister przyznał się do palenia trawy w młodości. I nie chodzi bynajmniej o wypalanie trawy na łąkach co jest dużo bardziej niebezpieczne, bowiem powoduje pożary i kolizje samochodowe-ale o korzystanie z dobrodziejstw tzw. blantów, jointów czy jak tam je zwą. Nie wiem po co nie pytany o tym gada, ale pewno dostał jakiś przeciek czyli cynk, że mu to zaraz ktoś wyciągnie i postanowił uprzedzić uderzenie. Tumult się zrobił natychmiast okropny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9970593,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Marcinkiewicz: nie będę się z wami bawił

SkoÅ„czyÅ‚a siÄ™ kadencja Kazimierza Marcinkiewicza w banku EBOiR w Londynie. Kolejnej nie bÄ™dzie. Dlatego PO szuka pracy dla byÅ‚ego premiera. Operacja ma nawet specjalny kryptonim. Za “Projekt Marcinkiewicz” odpowiada wicepremier Grzegorz Schetyna – ustaliÅ‚ „Dziennik”. Nie bÄ™dÄ™ siÄ™ bawiÅ‚ w tÄ™ zabawÄ™. Dziennikarze bawiÄ… siÄ™ moim kosztem – tak byÅ‚y premier skomentowaÅ‚ informacje gazety w rozmowie z WirtualnÄ… PolskÄ….

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9968950,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Każdy przyzwoity człowiek chwyta za miecz

Gdyby nie KaczyÅ„scy, nie wróciÅ‚bym do polityki. To tak, jakby Tatarzy najechali na nasz kraj. W takiej sytuacji każdy przyzwoity czÅ‚owiek chwyta za miecz, by pogonić to towarzystwo – powiedziaÅ‚ w rozmowie z serwisem Newsweek.pl WÅ‚odzimierz Cimoszewicz.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9968042,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

“Za PiS-u byÅ‚o zabawniej”

W polityce – plaża. Nic siÄ™ nie dzieje. Za PiSu byÅ‚o zabawniej. TrochÄ™ wszyscy tÄ™sknimy za wystrzaÅ‚owÄ… inteligencjÄ… „Gosia”, wyrafinowanym dowcipem CymaÅ„skiego, hymnem Å›piewanym przez Ukochanego PrzywódcÄ™ Narodu, brak nam konferencji prasowych na których królowaÅ‚o nieskażone myÅ›lÄ…, choć peÅ‚ne mÅ‚odzieÅ„czego żaru oblicze Ziobry, brak nam spektakularnego chamstwa i ludowej hucpy Leppera czy wreszcie zatykajÄ…cych dech fajerwerków idiotyzmów gÅ‚oszonych przez Giertycha.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9966941,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska

Czy w Polsce da się coś zmienić?

Ponad 900 osób wzięło udziaÅ‚ w sobotnim III Kongresie Obywatelskim. To najwiÄ™ksze w Polsce forum wymiany poglÄ…dów zwiÄ…zanych z przyszÅ‚oÅ›ciÄ… naszego kraju. Organizatorem spotkania, które odbyÅ‚o siÄ™ pod hasÅ‚em “Jaka modernizacja Polski”, byÅ‚ Instytut BadaÅ„ nad GospodarkÄ… RynkowÄ…. W ramach kongresu dyskutowano m.in. o edukacji, reformie nauki, budowie infrastruktury i modernizacji regionów wiejskich. Jak przyznali zgodnie pomysÅ‚odawcy kongresu, najwiÄ™kszÄ… wartoÅ›ciÄ… inicjatywy jest to, że oprócz elit wziÄ™li w niej udziaÅ‚ głównie zwykli ludzie. Zobacz relacjÄ™ Wirtualnej Polski.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9965346,felieton.html,Nauka: WiadomoÅ›ci – Wirtualna Polska