Archive for the 'Uncategorized' Category

List Motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem o wymowie formalnej. Powinien być napisany jednolitą czcionką typu szeryfowego (Times, Book Antiqua lub pokrewne). Nie powinien przekraczać 3/4 strony A4, a zamieszczone w nim informacje powinny być wyróżnione akapitami i odpowiednimi odstępami. List motywacyjny adresujemy do konkretnej osoby lub instytucji, raczej nie stosujemy formy wypowiedzi opartej o wstęp, rozwinięcie i zakończenie, lecz 5-7 krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów oraz opatrujemy zwrotem grzecznościowym i podpisem Kariera.

Nagłówek

W nagłówku umieszczamy miejsce i datę (np. Wrocław, 12 stycznia 2007), adresata i autora listu, a także podpis nadawcy i podpis adresata

Wstęp

Powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby (Jestem tegorocznym absolwentem ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego…) oraz powód, dla którego list zostaÅ‚ napisany (W zwiÄ…zku z zamieszczonym przez PaÅ„stwa ogÅ‚oszeniem, chciaÅ‚bym podjąć współpracÄ™ z… w charakterze…).

Rozwinięcie

W tej części motywujemy swojÄ… chęć podjÄ™cia pracy na okreÅ›lonym stanowisku (Praca w PaÅ„stwa firmie pozwoli mi…), oraz przedstawiamy swoje kompetencje i kwalifikacje dotyczÄ…ce stanowiska. List motywacyjny jest swoistÄ… formÄ… reklamy i autopromocji, należy jednak unikać przesady i “przekolorowania” swojej osoby. Należy skupić siÄ™ przede wszystkim na wymaganiach pracodawcy, unikajÄ…c przedstawiania swoich oczekiwaÅ„ w stosunku do przedstawionej oferty.

Zakończenie

Powinno krótko podsumować wczeÅ›niejszÄ… treść listu (LiczÄ™ na to, że podane przeze mnie informacje…), należy również wyrazić gotowość do bezpoÅ›redniego spotkania (Z przyjemnoÅ›ciÄ… spotkam siÄ™ z PaÅ„stwem…).

Podstawowe zasady

* Każdorazowo należy starać się dostosować treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Jeśli aplikujemy na określone stanowisko pracy, list motywacyjny powinien odpowiadać na zapotrzebowanie wyrażone przez pracodawcę w wymaganiach zawartych w ogłoszeniu o pracę.
* Nie powiela się informacji, które można odnaleźć w CV, z zastrzeżeniem rozwinięcia informacji szczególnie istotnych dla pracodawcy (na przykład określonych w ogłoszeniu o pracę szczególnych kwalifikacji poszukiwanego pracownika).
* Należy zwracać uwagę na szczegóły. Kariera Przeczytanie własnego listu przed jego wysłaniem pozwoli uniknąć wielu błędów wynikających z kopiowania fragmentów tekstów, literówek, nieścisłości itp. Dobrym pomysłem jest również poproszenie o uwagi osoby trzeciej.
* Jeśli list motywacyjny jest wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail, należy również zadbać o odpowiednią formę samej wiadomości, która w tym wypadku odgrywa rolę uzupełniającą wobec listu motywacyjnego. Należy pamiętać o tym, że zanim pracodawca odczyta załączniki, przeczyta treść wiadomości e-mail.

Curriculum vitae – CV Kariera i Praca

Curriculum vitae, CV (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy.

Forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp). Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna – jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna (tak jak w innych dokumentach aplikacyjnych praca) pojawić się klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Zmiana czasu? To bez sensu

W nocy z soboty na niedzielÄ™ Å›pimy o godzinÄ™ krócej. Przesuwamy wskazówki zegarów do przodu, by za dnia dÅ‚użej Å›wieciÅ‚o sÅ‚oÅ„ce. Czy dziÄ™ki temu – jak siÄ™ uzasadnia – oszczÄ™dzamy energiÄ™? Bzdura, rachunki za prÄ…d rosnÄ… – dowodzÄ… Amerykanie

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5063226.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Duży brzuch zwiększa ryzyko alzheimera

Naukowcy dowiedli, że obwód pasa czterdziestolatków wpływa na stan ich umysłu w późniejszych latach życia.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5063228.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Endeavour wylądował

Wczoraj na Florydzie po 16-dniowej misji bezpiecznie wylądował prom kosmiczny Endeavour.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5063229.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Jajko czy kura?

Czy pierwsze ssaki karmiły swoje młode mlekiem, jeszcze zanim stały się żyworodne?

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5063230.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Len jak złoty sen

Można z nim robić cuda. Koszule się nie gniotą i nie moczą, nici i plastry przyspieszają gojenie ran, a wzbogacony nim plastik można śmiało wyrzucić na kompost. Takiego lnu dotąd nikt nie znał

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5058663.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Znaleziono szczÄ…tki najstarszego Europejczyka

Hiszpanie odkryli szczątki należące do najstarszego hominida, który mieszkał na ziemiach europejskich ponad milion lat temu. Odkrycie przesuwa datę zasiedlenia naszego kontynentu o 300-400 tys. lat wstecz.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5058678.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Nieziemski TIR Europy

Na redzie MiÄ™dzynarodowej Stacji Kosmicznej od 9 marca stoi bezzaÅ‚ogowy statek transportowy Juliusz Verne – dziecko i duma Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do stacji przybije 3 kwietnia

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5055701.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka