Archive for the 'Uncategorized' Category

List Motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem o wymowie formalnej. Powinien być napisany jednolitą czcionką typu szeryfowego (Times, Book Antiqua lub pokrewne). Nie powinien przekraczać 3/4 strony A4, a zamieszczone w nim informacje powinny być wyróżnione akapitami i odpowiednimi odstępami. List motywacyjny adresujemy do konkretnej osoby lub instytucji, raczej nie stosujemy formy wypowiedzi opartej o wstęp, rozwinięcie i zakończenie, lecz 5-7 krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów oraz opatrujemy zwrotem grzecznościowym i podpisem Kariera.

Nagłówek

W nagłówku umieszczamy miejsce i datę (np. Wrocław, 12 stycznia 2007), adresata i autora listu, a także podpis nadawcy i podpis adresata

Wstęp

Powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby (Jestem tegorocznym absolwentem ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego…) oraz powód, dla którego list został napisany (W związku z zamieszczonym przez Państwa ogłoszeniem, chciałbym podjąć współpracę z… w charakterze…).

Rozwinięcie

W tej części motywujemy swoją chęć podjęcia pracy na określonym stanowisku (Praca w Państwa firmie pozwoli mi…), oraz przedstawiamy swoje kompetencje i kwalifikacje dotyczące stanowiska. List motywacyjny jest swoistą formą reklamy i autopromocji, należy jednak unikać przesady i “przekolorowania” swojej osoby. Należy skupić się przede wszystkim na wymaganiach pracodawcy, unikając przedstawiania swoich oczekiwań w stosunku do przedstawionej oferty.

Zakończenie

Powinno krótko podsumować wcześniejszą treść listu (Liczę na to, że podane przeze mnie informacje…), należy również wyrazić gotowość do bezpośredniego spotkania (Z przyjemnością spotkam się z Państwem…).

Podstawowe zasady

* Każdorazowo należy starać się dostosować treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Jeśli aplikujemy na określone stanowisko pracy, list motywacyjny powinien odpowiadać na zapotrzebowanie wyrażone przez pracodawcę w wymaganiach zawartych w ogłoszeniu o pracę.
* Nie powiela się informacji, które można odnaleźć w CV, z zastrzeżeniem rozwinięcia informacji szczególnie istotnych dla pracodawcy (na przykład określonych w ogłoszeniu o pracę szczególnych kwalifikacji poszukiwanego pracownika).
* Należy zwracać uwagę na szczegóły. Kariera Przeczytanie własnego listu przed jego wysłaniem pozwoli uniknąć wielu błędów wynikających z kopiowania fragmentów tekstów, literówek, nieścisłości itp. Dobrym pomysłem jest również poproszenie o uwagi osoby trzeciej.
* Jeśli list motywacyjny jest wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail, należy również zadbać o odpowiednią formę samej wiadomości, która w tym wypadku odgrywa rolę uzupełniającą wobec listu motywacyjnego. Należy pamiętać o tym, że zanim pracodawca odczyta załączniki, przeczyta treść wiadomości e-mail.

Curriculum vitae – CV Kariera i Praca

Curriculum vitae, CV (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy.

Forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp). Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna – jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna (tak jak w innych dokumentach aplikacyjnych praca) pojawić się klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Królestwo za wodę

Jeziora i rzeki to niecały promil wszystkich zasobów wody na Ziemi. Jeśli nie nauczymy się lepiej z nich korzystać, pogrążymy się w konfliktach o dostęp do życiodajnych źródeł – ostrzegają naukowcy

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5039838.html,Wp.pl WiadomoÅci: Nauka

Cóż to jest, do pioruna?

Pioruny kuliste to ostatnie ze zjawisk atmosferycznych, które opierają się naukowemu wyjaśnieniu. Niedawno fizycy z Uniwersytetu w Tel Awiwie przypadkiem stworzyli w laboratorium łudząco podobne kule ognia. Eureka?

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5078651.html,Wp.pl WiadomoÅci: Nauka

Uwaga, syfilis kontratakuje

Dziesięć lat temu kiła w krajach rozwiniętych praktycznie się nie pojawiała. Dziś ta choroba wraca – ostrzegają lekarze.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5104536.html,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska

Naukowe starszaki, do roboty!

Proszę państwa, przed nami szansa na spore pieniądze. Może niewielka, ale z pewnością bardziej realna niż na wygranie w totka

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,4820098.html?skad=rss,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska

Gen naprawia wzrok

Dzięki podaniu zdrowego genu naukowcom z USA i Wielkiej Brytanii po raz pierwszy udało się poprawić wzrok ludziom cierpiącym na ciężką, wrodzoną chorobę oczu

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,5164052.html?skad=rss,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska

Uwaga, zwierzę na drodze

Kolizje ze zwierzętami to tylko pół procent zdarzeń drogowych – twierdzi policja. Naukowcy sądzą, że naprawdę jest ich niemal dziesięciokrotnie więcej. W Polsce wciąż robi się bardzo mało, by zapobiegać tego typu wypadkom

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wyborcza.pl/1,75476,5181559.html?skad=rss,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska

Przyroda na smyczy

Globalne ocieplenie to dziś najbrutalniejszy „gwałt” zadawany przez człowieka przyrodzie. Gorszy niż zanieczyszczenie środowiska czy wycinanie lasów – przekonują naukowcy w dzisiejszym „Nature”

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wyborcza.pl/1,75476,5212282,Przyroda_na_smyczy.html?skad=rss,Nauka: WiadomoÅci – Wirtualna Polska