Archive for the 'Wp.pl Wiadomości: Ciekawostki' Category

Procenty zysków

Inwestując w markowe wina, nie poczujesz ich smaku. Prędzej smak pieniędzy, bo w ostatnim czasie zyski z tego rodzaju inwestycji są naprawdę kuszące.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9829646,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Zaatakował jeżem, ma zarzut napaści z bronią

Policja na Nowej Zelandii poinformowała
w poniedziałek, iż postawiła mieszkańcowi Wyspy Północnej zarzut
napaści z bronią na nastolatka. Bronią okazał się jeż.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9828770,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Latać każdy może…

W Sydney w Australii odbyÅ‚a siÄ™ impreza z cyklu “Latanie na byle czym”. ParafrazujÄ…c sÅ‚owa znanej piosenki: “latać każdy może, trochÄ™ lepiej, lub trochÄ™ gorzej…”. W tym przypadku zdecydowanie “trochÄ™ gorzej”, bowiem każdy ze Å›miaÅ‚ków – po dÅ‚uższym lub znacznie częściej krótszym locie – lÄ…dowaÅ‚ z pluskiem w wodzie. Ale przecież nie chodzi o to, żeby króliczka zÅ‚apać…

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9828196,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Polacy mówią po niemiecku lepiej niż Niemcy?

Michał Borek, uczeń wrocławskiego XIV Liceum
Ogólnokształcącego wygrał w Poznaniu 31.
Olimpiadę Języka Niemieckiego. Jurorzy podkreślali bardzo wysoki
poziom współzawodnictwa. Większość tych młodych ludzi mówi lepiej po niemiecku niż
niejeden Niemiec – chwaliÅ‚ uczestników konkursu przewodniczÄ…cy
Komitetu Głównego Olimpiady, Włodzimierz Bialik.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9827645,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Napadł na bank na wózku inwalidzkim

Policja z miasta Palo Alto w amerykaÅ„skim stanie Kalifornia poszukuje sprawcy napadu na bank, który poruszaÅ‚ siÄ™ na… elektrycznym wózku inwalidzkim.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9827111,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

W Krakowie na świat przyszły pięcioraczki

W krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim urodziÅ‚y siÄ™ piÄ™cioraczki. Pięć dziewczynek przyszÅ‚o na Å›wiat przez cesarskie ciÄ™cie – poinformowaÅ‚a rzeczniczka placówki, Anna Niedźwiedzka. Rodzicami jest małżeÅ„stwo z Kielc. Dziewczynki trafiÅ‚y do inkubatorów.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9826514,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Bush wybrał bułgarskiego premiera na zięcia

Prezydent USA Georges Bush upodobał sobie
premiera buÅ‚garskiego Sergeja Staniszewa na ziÄ™cia – pisze dziennik “24 czasa”, przypominajÄ…c, że 42-letni szef buÅ‚garskiego
rzÄ…du jest kawalerem.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9826474,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

WiÄ™zienie dziaÅ‚a w najlepsze… tylko więźniów brak

WÅ‚oska prasa odkryÅ‚a w miejscowoÅ›ci Pontremoli w Toskanii wiÄ™zienie… w którym od roku nie ma ani jednego więźnia. Pustych cel pilnuje dziewiÄ™tnastu strażników. Tymczasem wszystkie wiÄ™zienia w caÅ‚ych WÅ‚oszech sÄ… przepeÅ‚nione.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9825256,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Los Angeles modniejsze niż się wydaje

Znawcy mody z Los Angeles są zmęczeni graniem drugich skrzypiec za Nowym Jorkiem i Mediolanem.
TwierdzÄ…, że w przeciwieÅ„stwie do tych wolno poruszajÄ…cych siÄ™ centrów, moda w MieÅ›cie Aniołów ma wiÄ™kszy wpÅ‚yw na to, co pojawia siÄ™ na wybiegach… i w szafach. Codziennie prawie 30 tysiÄ™cy maszyn szyje w Los Angeles nowe ubrania.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9824437,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Szukały borówek, znalazły złoto

Dwie przyjaciółki zbierajÄ…ce od lat wspólnie grzyby, borówki i jagody na prawie bezludnych obszarach północnej Szwecji, znalazÅ‚y w sierpniu ubiegÅ‚ego roku, zamiast leÅ›nego runa… bogate pokÅ‚ady zÅ‚ota.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,wid,9824151,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka