Archive for the 'Wp.pl Wiadomości: Rozmowy Dnia' Category

Rokita: moja żona jest już samodzielna

(RadioZet)

KibicujÄ™ mojej żonie, bardzo jestem szczęśliwy, że odnalazÅ‚a jakieÅ› pole swojej życiowej aktywnoÅ›ci i satysfakcji. Do pewnego momentu staraÅ‚em siÄ™ jÄ… wspierać tak na co dzieÅ„, konsultujÄ…c, rozmawiajÄ…c i pytajÄ…c co tam sÅ‚ychać, a widzÄ™, że teraz już jest caÅ‚kowicie samodzielna, radzi sobie i tego nie muszÄ™ robić. WiÄ™c jestem szczęśliwy, że ona robi w życiu coÅ›, z czego odczuwa wielkÄ… satysfakcjÄ™ – powiedziaÅ‚ Jan Rokita, gość Radia Zet.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9829265,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Czy “Czerwona książeczka” wskaże drogÄ™ SLD?

Czytać SÅ‚awomira Sierakowskiego, czytać “KrytykÄ™ PolitycznÄ…” trzeba i należy. Natomiast czym innym jest bycie duchowym przywódcÄ… jakiejÅ› idei, a czym innym liderem partii, jakim jest Wojciech Olejniczak – powiedziaÅ‚ wicemarszaÅ‚ek Sejmu Jerzy SzmajdziÅ„ski. PrzyznaÅ‚, że do struktur regionalnych SLD zostaÅ‚a rozesÅ‚ana tzw. “Czerwona książeczka”, przewodnik po lewicy autorstwa redakcji “Krytyki Politycznej”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9829107,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Ile metrów drogi powstaje w czasie rozmowy z ministrem?

DziÄ™ki funduszom unijnym przeznaczymy na budowÄ™ autostrad 98 mld zÅ‚. Tylko w tym roku budżet przeznaczony na budowÄ™ dróg wynosi ponad 20 mld. W czasie naszej rozmowy już pracujÄ… na budowie i realizowana jest autostrada A1 w systemie koncesyjnym. SÄ… także budowane obwodnice i fragmenty dróg ekspresowych – powiedziaÅ‚ minister infrastruktury Cezary Grabarczyk w “Salonie Politycznym Trójki”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9823963,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Cymański: nie ubierajcie mnie w toruńskie buciki

ChcÄ™ wyraźnie powiedzieć i zaapelować żeby mnie nie ubierać w toruÅ„skie buciki. Osoby, które majÄ… wÄ…tpliwoÅ›ci, czy nawet przeciwnicy nie tylko traktat, ale i Unii Europejskiej nie sÄ… tylko z grona sÅ‚uchaczy Radia Maryja – powiedziaÅ‚ poseÅ‚ PiS Tadeusz CymaÅ„ski w audycji “Gość Radia Zet”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9822651,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

“Premier sam ksztaÅ‚tuje swój wizerunek”

Pan premier Donald Tusk jest osobÄ… bardzo samodzielnÄ… i ksztaÅ‚tuje swój wizerunek bardzo autonomicznie. OczywiÅ›cie, nie ma nic zÅ‚ego w sÅ‚uchaniu rad i podpowiedzi specjalistów, ale naprawdÄ™ to jest wyjÄ…tkowo autentyczny i naturalny polityk – powiedziaÅ‚ SÅ‚awomir Nowak, szef Gabinetu Politycznego Premiera w “SygnaÅ‚ach Dnia”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9822507,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

“ZagÅ‚odzonego Rumuna można byÅ‚o uratować”

(PAP)

Znam tragicznÄ… historiÄ™ Rumuna, który rozpoczÄ…Å‚ gÅ‚odówkÄ™ i zmarÅ‚ z gÅ‚odu w krakowskim areszcie w 2007 r. PoprosiÅ‚em już o szczegółowe informacje na ten temat. To jest problem tymczasowego aresztu w Polsce, który czÄ™sto nie jest konieczny. A tak po ludzku, sumienie siÄ™ burzy – powiedziaÅ‚ min. sprawiedliwoÅ›ci Zbigniew ĆwiÄ…kalski w “GoÅ›ciu Radia Zet”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9817377,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

J. Kaczyński: PO przejęło język PiS-u

Nie ja przejmowaÅ‚em jÄ™zyk Donalda Tuska, tylko Donald Tusk przejmowaÅ‚ mój jÄ™zyk, czyli nie PiS przejmowaÅ‚ jÄ™zyk PO, tylko PO przejmowaÅ‚o jÄ™zyk PiS-u. I sÄ…dzÄ™, że każdy, kto na spokojnie, nie w ramach tego bardzo specyficznego sposobu myÅ›lenia, który wystÄ™puje w mediach, ale takiego wÅ‚aÅ›ciwego sposobu myÅ›lenia, który odnosi siÄ™ do faktów, to wszystko zanalizuje, to bÄ™dzie musiaÅ‚ dojść do wniosku, że myÅ›my odnieÅ›li naprawdÄ™ poważny sukces – powiedziaÅ‚ JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski w “SygnaÅ‚ach Dnia”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9817446,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

“Rydzyk kieruje dziennikarzami, a PiS-em J.KaczyÅ„ski”

(RadioZet)

Ojcie Tadeusz Rydzyk nie kieruje PiS-em. NaszÄ… partiÄ… kieruje prezes JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski. A ojciec Rydzyk kieruje dziennikarzami – mówiÅ‚ w Radiu Zet Joachim BrudziÅ„ski z PiS.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9814687,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Ostatnie dni Jana Pawła II w oczach kardynała Dziwisza

Jan PaweÅ‚ II w ostatnich dniach swojego życia chciaÅ‚ być z Bogiem, żeby i tych ostatnich chwil nie stracić. ZdawaÅ‚ sobie sprawÄ™, gdzie idzie. JakoÅ› uprzedzaÅ‚ to spotkanie. Tak to tÅ‚umaczÄ™. ProsiÅ‚, żeby Mu czytano EwangeliÄ™, czytano Mu EwangeliÄ™ Å›w. Jana ApostoÅ‚a. OdmawiaÅ‚ wszystkie modlitwy, takie jak zawsze, każdego dnia. Medytacje, uczestnictwo we mszy Å›wiÄ™tej, na ile mógÅ‚, to koncelebrowaÅ‚ z nami z łóżka – wspominaÅ‚ Ks. kard. StanisÅ‚aw Dziwisz w “SygnaÅ‚ach Dnia”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9813882,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Chlebowski: przegłosowanie traktatu to formalność

Ja myÅ›lÄ™, że przegÅ‚osowanie traktatu lizboÅ„skiego to już bÄ™dzie tylko formalne gÅ‚osowanie, aczkolwiek jeszcze wczeÅ›niej pewnie bÄ™dzie kilka ważnych zdarzeÅ„, miÄ™dzy innymi posiedzenie klubu PiS-u i mam nadziejÄ™ decyzja o wycofaniu poprawek do ustawy ratyfikacyjnej przygotowanej przez rzÄ…d pana premiera Donalda Tuska – powiedziaÅ‚ Zbigniew Chlebowski w “SygnaÅ‚ach Dnia”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/wid,9809908,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka