Archive for the 'Wp.pl Wiadomości: Tylko w WP' Category

Balcerowicz dla WP: po co górnikom przywileje?

Trzeba dokoÅ„czyć reformÄ™ emerytalnÄ… i zlikwidować przywileje, bo za przywilej dla jednej grupy pÅ‚acÄ… wszyscy inni – powiedziaÅ‚ prof. Leszek Balcerowicz. Przez caÅ‚y tydzieÅ„ Wirtualna Polska prezentowaÅ‚a kolejne fragmenty rozmowy z prof. Balcerowiczem. W ostatniej części byÅ‚y prezes NBP opowiada o tym, czy powinniÅ›my obawiać siÄ™ o swoje emerytury.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,94434,wid,9830398,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Balcerowicz dla WP: po co górnikom przewileje?

Trzeba dokoÅ„czyć reformÄ™ emerytalnÄ… i zlikwidować przywileje, bo za przywilej dla jednej grupy pÅ‚acÄ… wszyscy inni – powiedziaÅ‚ prof. Leszek Balcerowicz. Przez caÅ‚y tydzieÅ„ Wirtualna Polska prezentowaÅ‚a kolejne fragmenty rozmowy z prof. Balcerowiczem. W ostatniej części byÅ‚y prezes NBP opowiada o tym, czy powinniÅ›my obawiać siÄ™ o swoje emerytury.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,94434,wid,9830398,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Miedwiediew pacynkÄ… Putina?

Prezydent USA George W. Bush spotkaÅ‚ siÄ™ z rosyjskim prezydentem-elektem Dmitrijem Miedwiediewem. Bush oÅ›wiadczyÅ‚, że rosyjski prezydent-elekt Dmitrij Miedwiediew, wywarÅ‚ na nim bardzo korzystne wrażenie. To bardzo mÄ…dry czÅ‚owiek, który mówi to, co myÅ›li – powiedziaÅ‚ Bush. WywarÅ‚ na mnie bardzo korzystne wrażenie – dodaÅ‚.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,40354,wid,9829233,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Ryszard Bender jednoczy widzów TVN24 i TV Trwam

Ryszard Bender jednoczy widzów TVN24 i TV Trwam

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,31116,wid,9822226,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Co może powiedzieć ludzko-zwierzęcy mutant?

Brytyjscy naukowcy stworzyli ludzko-zwierzÄ™cy embrion, źródÅ‚o komórek macierzystych, informuje “Rzeczpospolita”, powoÅ‚ujÄ…c siÄ™ na ogÅ‚oszone przez Uniwersytet Newcastle wyniki badaÅ„. Szykuje siÄ™ w zwiÄ…zku z tym przeÅ‚om w transplantologii. Embrion ma 99,9% ludzkiego materiaÅ‚u genetycznego i 0,1% zwierzÄ™cego – tyle, ile potrzeba na “powÅ‚oczkÄ™” z pozbawionej jÄ…dra komórki bydlÄ™cej.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,40354,wid,9818171,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Balcerowicz dla WP: “nie” dla wyższej skÅ‚adki zdrowotnej

Socjalizm polega na podwyższaniu podatków, a gospodarka rynkowa na tym, że za dobra, które uzyskujemy coÅ› pÅ‚acimy. Dlatego nie jestem przeciwnikiem współpÅ‚acenia i nie jestem zwolennikiem podwyższania podatku na zdrowie – powiedziaÅ‚ prof. Leszek Balcerowicz. Przez caÅ‚y tydzieÅ„ bÄ™dziemy prezentować kolejne części rozmowy z prof. Balcerowiczem. Już jutro byÅ‚y prezes NBP bÄ™dzie opowiadaÅ‚ o tym, czy powinniÅ›my obawiać siÄ™ o swoje emerytury.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,48996,wid,9818142,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Co Polska ma wspólnego z Turcją

Zabrzmi to nieco surrealistycznie, ale krajem najbardziej obecnie podobnym do Polski jest Turcja. RzÄ…dzÄ…cÄ… tam już drugÄ… kadencjÄ™ Partie SprawiedliwoÅ›ci i Rozwoju, z premierem Erdobanem cechuje, podobny do PiS-owskiego, pastiszowy neotradycjonalizm. Pastiszowy – bo Å›wiadomy siebie, wystylizowany, w sposób selektywny i przerysowany przywoÅ‚ujÄ…cy wybrane wÄ…tki tradycji aby zapobiec wybuchowi prawdziwego tradycjonalizmu. W Turcji – islamskiego fundamentalizmu, w Polsce – Å›rodowiska LPR-u. Obie partie naruszyÅ‚y przy tym interesy starych elit na styku sÅ‚użb – polityki – gospodarki i – w Turcji – armii.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9817117,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Sonda WP: jak wspominamy Jana Pawła II

Mijają trzy lata od śmierci papieża Jana Pawła II. Mieszkańcy stolicy opowiedzieli Wirtualnej Polsce jak wspominają papieża. Z warszawiakami rozmawiała Agnieszka Niesłuchowska.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,94034,wid,9813928,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Sonda WP: warszawiacy wspominają Jana Pawła II

Mijają trzy lata od śmierci papieża Jana Pawła II. Mieszkańcy stolicy opowiedzieli Wirtualnej Polsce jak wspominają papieża. Z warszawiakami rozmawiała Agnieszka Niesłuchowska.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,94034,wid,9813928,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka

Lech Wałęsa dla WP: nasz Papież miałby ręce pełne roboty

Ojciec Święty Jan Paweł II miałby dziś pełne ręce roboty. A czas niezmiennie wypełniony modlitwą za problemy świata. Miałby też wiele nam do powiedzenia. I wiele do napomnienia. Pod tym względem nic się nie zmieniło, świat ciągle się miota, gubi ścieżki i punkty odniesienia. Zmieniło się wiele, bo od trzech lat jesteśmy tu na łez padole bez naszego papieża-Polaka. Jest jednak z nami, wspiera nas na górze. I dzięki Bogu jest Benedykt XVI. I jest, atakowany, nękany i szukający nowych form w nowych czasach Kościół Powszechny. Nie jesteśmy więc sami.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,wid,9813822,wiadomosc.html,Wp.pl Wiadomości: Nauka